สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

คุณนาคาเทพ คำขันตี รักษาการ ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการประชุม กต.ตร.สน.จักรวรรดิ เพื่อคัดเลือก ประธาน กต.ตร.สน.ฯ โดยการลงมติ ในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ ทั้งภาคประชาชน และตำรวจ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.64 เวลา 13.00น.
ภายใต้การอำนวยการของ
--พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมภาคประชาชน
-คุณนาคาเทพ คำขันตี รักษาการ ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการประชุม กต.ตร.สน.จักรวรรดิ เพื่อคัดเลือก ประธาน กต.ตร.สน.ฯ โดยการลงมติ ในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ ทั้งภาคประชาชน และตำรวจ ในโอกาสนี้ คณะ กต.ตร.สน.ฯ ได้ ติดตามผลงานการปฏิบัติ ของงานป้องกันปราบปรามฯ,งานสืบสวน,งานสอบสวน,การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของ สน.จักรวรรดิ ณ ห้อง ศปก.สน.ฯ