Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)

แจ้งความออนไลน์

เป็นระบบที่ต้องการมอบความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ในการช่วยเหลือผู้ใช้สำหรับการแจ้งความ และ ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องไปยัง ณ สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความ

ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ ของสำนักงานจเรตำรวจ

ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ จเรตำรวจทางออนไลน์