chakrawat policestatios banner.png

ตรวจเยี่ยมประชาชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการ ณ บริเวณ ท่าน้ำราชวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค.64 เวลา 10.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
-คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
-สนง.เขตสัมพันธวงศ์
-ทหาร พล.1 พัน 1.
-งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ
พร้อมจักรวรรดิ 20,สายตรวจ ดำเนินกิจกรรม ตรวจเยี่ยมประชาชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการ ณ บริเวณ ท่าน้ำราชวงศ์
ในการนี้ ขอขอบคุณ คุณฮั่งฉิง พาณิชย์รุ่งโรจน์ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ มอบผ้าเช็ดมือแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันโควิด-19 ในเขตพื้นที่ สน.จักรวรรดิ