chakrawat policestatios banner.png

ตชส.ให้เตรียมการอบรมให้ความรู้ประชาชน ตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด

ตชส.ให้เตรียมการอบรมให้ความรู้ประชาชน ตามโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด ในวันที่ 27 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมเยาวราช ชั้น 5 อาคาร 2 สนง.เขตสัมพันธวงศ์