สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

สุ่มตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน” และประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ โควิด-19 บริเวณถนน ราชวงศ์

สุ่มตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน” และประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ โควิด-19 บริเวณถนน ราชวงศ์