สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

กิจกรรม “มอบใบเกียรติบัติ โครงการ d.a.r.e.”

กิจกรรม “มอบใบเกียรติบัติ โครงการ d.a.r.e.”
วันพุธที่ 26 ก.พ.63 เวลา 14.30น.
ภายใต้การอำนวยการของ
- พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิ (จักรวรรดิ 1)
ภาคประชาชน/หน่วยงานเครือข่าย
- คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ กต.ตร.กทม.บก.น.6
- คุณมาเรียม ดาเลาะกองเสล็ม กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
- พ.ต.ท.หญิง ธนารัศ อินทรพรหม

- ทหาร พัน ร.นรด. (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)
ร่วม“มอบใบเกียรติบัติ โครงการ d.a.r.e.”ให้กับ นักเรียนโรงเรียน เผยอิงจำนวน 52 คน ที่จบหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ณ. ลานเอนกประสงค์ ชั้น 4 ร.ร.เผยอิง
...............ครูตำรวจ d.a.r.e สน.จักรวรรดิ ขอขอบคุณ