chakrawat policestatios banner.png

ขอความร่วมมือปฏิบัติตาม ประกาศ กทม. เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่ กทม.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

วันจันทร์ที่ 26 เม.ย.64 เวลา 14.00น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการโดย
-พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.ฯ (จักรวรรดิ 2)
-พ.ต.ท.สมชาย ธนะเจริญขวัญ สวป.สน.ฯ (จักรวรรดิ 23)
พร้อมด้วย
-คุณแววตา สอนสุภาพ รอง ประธาน กต.ตร.สน.ฯ
-คุณพรศักดิ์ ธนารักษ์ศิริถาวร (เฮียเป็ด) กต.ตร.สน.ฯ
-คุณลัดดา อมรชัยประสิทธ์ ผู้นำชุมชนอิสรานุภาพ
และทีมงาน ตชส.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินกิจกรรม
-ขอความร่วมมือปฏิบัติตาม ประกาศ กทม. เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่ กทม.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
-มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในชุมชนอิสรานุภาพ
สนับสนุน หน้ากากอนามัยโดย
-คุณแววตา สอนสุภาพ รอง ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ และ คณะ
---ขอขอบคุณครับ....