Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ รอง ผบก.น.6 (นครบาล 65) มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ Zurthol เพื่อนำมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ห้องทำงาน ห้องบริการประชาชน

ด้วยความห่วงใยจาก พ.ต.อ.วุฒิชัย  ไทยวัฒน์ รอง ผบก.น.6 (นครบาล 65) มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ Zurthol   เพื่อนำมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ห้องทำงาน ห้องบริการประชาชน  พื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยฝ่ายอำนวยการ ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกวัน จันทร์  พุธ และ ศุกร์  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและประชาชน เกิดความมั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  ของ สน.จักรวรรดิ