กิจกรรม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ จัดระเบียบ Social distancing ป้องกันการแพราระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019”

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 414

กิจกรรม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ จัดระเบียบ Social distancing ป้องกันการแพราระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019”
สน.จักรวรรดิ
วันจันทร์ที่ 8 มิ.ย.63 เวลา ตั้งแต่ 12.00 น.
วันนี้ พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนโชติ ฤกษ์ดี รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ ,พ.ต.ท.สุทิน ยุ่นสมาน สวป.(จักรวรรดิ 22),จักรวรรดิ 2-0,สายตรวจ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ, คุณแววตา สอนสุภาพ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ,ประธานชุมชนอิสรานุภาพ
ดำเนินการเดินเท้า ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านการค้าซอยวานิช และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ ,ร้านค้า,ประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของ ให้ตระหนัก ถึงมาตรการ “เตือนตัว เตือนกัน ป้องกันโควิด-19”ภายในย่านการค้า ซอยวานิช 1
ตชส.สน.จักรวรรดิ ขอขอบคุณ