Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชุมชนภิรมย์”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชุมชนภิรมย์”
วันพุธที่ 13 พ.ค.63 เวลา 08.00น.
ภายใต้การอำนวยการของ
- พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อม ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณ”ชุมชนภิรมย์ ร่วมกับ สนง.เขตสัมพันธวงศ์ โดยมีกิจกรรม กวาดเก็บขยะ, เทน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา,ทาสีขาวแดงขอบทางถนน,ฉีดน้ำล้างพื้น เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และตรวจเยี่ยมชุมชนภิรมย์
....ตชส.สน.จักรวรรดิ ขอขอบคุณ