กิจกรรม กต.ตร.สน.จักรวรรดิ มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโคโรนา

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 505

กิจกรรม กต.ตร.สน.จักรวรรดิ มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโคโรนา
วันเสาร์ที่ 21 มี.ค.63 เวลา 14.00น.
-คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.ฯ
-คุณฮั่งฉิง พาณิชย์รุ่งโรจน์ กต.ตร.สน.ฯ
-คุณแววตา สอนสุภาพ ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ
-คุณสมจิตร สุนทรเพช็รพันธ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ฯ/ประธานชุมชนภิรมย์
-คุณลัดดา อมรชัยประสิทธิ์ ที่ปรึกา กต.ตร.สน.ฯ/ประธานชุมชนอิสรานุภาพ
คณะ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ มีความห่วงใยในสุขภาพ และสวัสดิการของ ข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ จึงได้มอบหน้ากากอนามัย และร่วมรับมอบ อุปกรณ์และเครื่องสำหรับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
พร้อมอบรมสาธิตวิธีใช้ จากคุณสุรศักดิ์ วัชรสุวรรณ (คุณโย) ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ฯ และบริษัท Super Tools ให้กับ ข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ ใช้ในกิจกรรมป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ต่อไป
สน.จักรวรรดิ ขอขอบคุณครับ