ร่วมประชาสัมพันธ์ สถานบริการในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid 19

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 599

ร่วมประชาสัมพันธ์ สถานบริการในพื้นที่ ให้ทราบคำสั่งผู้ว่า กทม.ให้ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid 19

191025.jpg

โควิด -19