จักรวรรดิ 5-1 นำข้าราชการตำรวจ ฝ่ายธุรการและสืบสวน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ บริเวณลานฝึกชั้น 3 สน.จักรวรรดิ

พิมพ์
กลุ่มงานธุรการ
ฮิต: 154

วันนี้(29 ก.ค.64) เวลา 08.00 น. จักรวรรดิ 5-1
นำข้าราชการตำรวจ ฝ่ายธุรการและสืบสวน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ บริเวณลานฝึกชั้น 3 สน.จักรวรรดิ โดยเว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิทุกนาย จัดเตรียมแอลกอฮอลล์ล้างมือก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนั้น ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการโดยรอบ รวมทั้ง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Zurthol ที่ได้รับมอบจาก นครบาล 6-5 มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อห้องทำงาน ห้องบริการประชาชนและบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค