Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English
Image
Image
Image

POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม(สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจที่รับการประเมิน)คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำผลมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ตรงความต้องการของประชาชนต่อไปคำแนะนำในการตอบแบบสอบถาม 1. ระบุตำแหน่งที่อยู่ของคุณให้ถูกต้องที่สุด(แบบสำรวจนี้ไม่ระบุชื่อและไม่เปิดเผยข้อมูล) ช่อง เลือกสถานี เลือก สน.จักรวรรดิ ช่อง ระบุที่อยู่อาศัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร อำเภอ…

60 hits

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

127 hits

ประชาสัมพันธ์ข้าราชการตำรวจทุกนายเพื่อทราบ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการเข้า – ออก สน. ขอความร่วมมือทุกท่าน ให้ปิดประตูอัตโนมัติบริเวณชั้น 1 ทุกครั้ง และ ห้ามบุคคลภายนอกขึ้นไปในอาคารที่พักอาศัย ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวและบุตรหลานทราบด้วย ครับ

1126 hits

ผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ธ.ค.64 เวลา 08.30 ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อม-พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดินำจิตอาสาพระราชทาน หน่วย สน.จักรวรรดิ และประชาชน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน…

8 hits

วันที่ 3 ธ.ค.64 เวลา 07.30 น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย-พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.ฯ-พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.ฯ-พ.ต.ท.สมชาย ธนะเจริญขวัญ…

9 hits

วันนี้ 25 พ.ย.64 เวลา 14.00 น. น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ( BIG 6)โครงการ เยาวราช SMART…

18 hits

วันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ-พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2ดำเนินการบูรณาการโดย- พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ-…

24 hits

วันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึกผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดย-พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่มรอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้-จักรวรรดิ 20,สายตรวจ-ทีมงาน ตชส.ร่วมกับ-ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตสัมพันธวงศ์ รณรงค์ขอความร่วมมือ "ลอยกระทงปลอดภัย" โดยประชาสัมพันธ์…

28 hits