สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

จราจรจักรรวรรดิ แจกหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 แก่ผู้มาชำระค่าปรั