สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

ทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ ประสานผู้นำชุมชนภายในเขตพื้นที่ ร่วมสำรวจ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป

-พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการโดย
-พ.ต.ท.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้
ทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ ประสานผู้นำชุมชนภายในเขตพื้นที่ ร่วมสำรวจ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป