ทีมงาน ตชส.สน.จักรวรรดิ ว.4 ภายในพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงริมคลองโอ่งอ่าง ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.6

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 298

วันที่ 29 ต.ค.63 เวลา 16.00 น.
-ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.ธนโชติ ฤกษ์ดี รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ พร้อม
ทีมงาน ตชส.สน.จักรวรรดิ ว.4 ภายในพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงริมคลองโอ่งอ่าง ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.6