นบทที่ 7 “การรวมทุกสิ่งเจ้าด้วยกัน”

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 414

วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย.63 เวลา 14.30-15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการโดย
-พ.ต.ท.ธนโชติ ฤกษ์ดี รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้ ทีมงาน ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ ให้การอบรมนักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.วัดจักรวรรดิ ในบทที่ 7 “การรวมทุกสิ่งเจ้าด้วยกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
1.นักเรียนรู้จักวิธีดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเอง
2.นักเรียนรู้จักรูปแบบการโต้ตอบอย่างมั่นใจ
ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
โดยการสนับสนุน ของรางวัลและอุปกรณ์การเรียน มอบให้นักเรียนจาก
คณะ กต.ตร.สนฯ./ที่ปรึกษา สน.จักรวรรดิ