งาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ พร้อม นสต.(ฝึกงาน)เดินเท้าตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนชุมชนภิรมย์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 245

ทีมงาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ พร้อม นสต.(ฝึกงาน)เดินเท้าตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนชุมชนภิรมย์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติด