สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

ห้องเรียนรู้ชัยจินดา ผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน

ห้องเรียนรู้ชัยจินดา ผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน
สน.จักรวรรดิ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการ
- พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการโดย
- พ.ต.ท.ธนโชติ ฤกษ์ดี รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย จ.2-0,จ.501
และทีมครูตำรวจ D.A.R.E.- ตชส.สน.จักรวรรดิ ได้ดำเนินการ เปิดศูนย์การเรียนรู้ ตามโครงการ “ห้องเรียนรู้ชัยจินดา ผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน” โดยมีเยาวชน ระดับชั้นประถม-ชั้นมัธยม
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน โดย สน.จักรวรรดิ ได้จัดให้มี ห้องศูนย์การเรียนรู้,เครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์การเรียนการสอน,เครื่องเขียน,สมุดลงชื่อ,Wi-Fi ,อาหาร,น้ำดื่ม ให้กับเยาวชน,มาตรการ Social Distancing เจลล์ล้างมือแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย,ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยมี ครูตำรวจ D.A.R.E.และอาสาสมัคร ช่วยกันดูแลให้เกิดการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ห้องเรียนรู้ชัยจินดา พัฒนาต่อเนื่องต่อไป ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ สน.จักรวรรดิ