สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

สน.จักรวรรดิ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 ณ ชุมชนอิสรานุภาพ ศาลเจ้ากวนอู

 สน.จักรวรรดิ  ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 ณ ชุมชนอิสรานุภาพ ศาลเจ้ากวนอู