กิจกรรมรับมอบหน้ากากอนามัย

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 398

กิจกรรมรับมอบหน้ากากอนามัย
สน.จักรวรรดิ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค.63 เวลา 09.30 น.
น.ส.มาลี ธัญธนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วยครู กศน.และกลุ่มแม่บ้านครูต้นแบบ
นำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอลฮอล์ ซึ่งผลิตโดยทีมสมาชิก กศน.มามอบให้กับข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ สน.จักรวรรดิ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทางเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งสู้ภัยโคโรนาวิถีไทย...ตชส.สน.จักรวรรดิขอขอบคุณครับ