สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดบริการถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ตร.และประชาชนทั่วไป ณ.ทางขึ้น สน.จักรวรรดิ