ตรวจเยี่ยมชุมชน ชุมชนคลองโอ่งอ่าง อบรมให้ความรู้ การใช้ถังดับเพลิง การป้องกันโควิท19 แจกหน้ากากอนามัย

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 391

วันนี้(6มีค.63เวลา14.00น.)
จักรวรรดิ2 จ5-1 ตชส.
จนท.เขตสัมพันธวงค์ จนท.ดับเพลิงสวนมะลิ
- ตรวจเยี่ยมชุมชน ชุมชนคลองโอ่งอ่าง อบรมให้ความรู้ การใช้ถังดับเพลิง การป้องกันโควิท19 แจกหน้ากากอนามัย