สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย (น.2) เนื่องด้วยโอกาสมาตรวจเยี่ยม สน.จักรวรรดิ