สถานีตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

 

 

 

 

ประธาน กตตร สน จักรวรรดิ คุณ นาคาเทพ คำขันตีพร้อมคณะได้มอบเสื้อกันฝนให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อกันกันเชื้อ covid-19

ประธาน กตตร สน จักรวรรดิ คุณ นาคาเทพ คำขันตีพร้อมคณะได้มอบเสื้อกันฝนให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อกันกันเชื้อ covid-19 ไว้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีพ.ต.อ คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก สน จักรวรรดิเป็นผู้รับมอบเพื่อแจกให้ข้าราชการตำรวจต่อไป